matuskovaKontakty

Domov sociálnych služieb

Matúškova 1631
026 01 Dolný Kubín

Tel.: 043/586 41 54 - 155
E-mail: dssdk@vuczilina.sk


Zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín, Záskalická 907
026 01  Dolný Kubín

Tel.:     043/58 62 350
Mobil.: 0905 668 853
E-mail: znb.dkubin@gmail.com


Poradenské centrum M. Hattalu 2162
026 01  Dolný Kubín

Tel.:    043/58 84 882
Mobil.: 0917 328 555
E-mail: porad.centrumdk@gmail.com