matuskova

 

Kontakty

Domov sociálnych služieb

Matúškova 1631
026 01 Dolný Kubín

Tel.: 043/586 41 54 - 155
E-mail: dssdk@vuczilina.sk

 Zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín, Záskalická 907
026 01  Dolný Kubín


Tel.:     043/58 62 350
Mobil.: 0905 668 853
E-mail: znb.dkubin@gmail.com