matuskova

Evidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

 

Druh sociálnej služby:  Centrum sociálnych služieb

P.č. Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum zaevidovania žiadosti
1      
       

 


 

 

 

Druh sociálnej služby:  Zariadenie núdzového bývania

 

P.č. Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum zaevidovania žiadosti
       
       

 

  

Druh sociálnej služby: Útulok

 

P.č. Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum zaevidovania žiadosti
       
       

 

 


Aktualizované, dňa: 12.2.2018