matuskova

Smernice a žiadosti

V tejto sekcií nájdete všetky potrebné dokumenty, ktoré sú potrebné pre prijatie do nášho zariadenia.

Ďalej tu nájdete aj všetky nariadenia a smernice zariadenia Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín.

Prijatie do zariadenia
Smernice zariadenia