matuskova

Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ


 
Naše zariadenie


Centrum sociálnych služieb,   účelová dvojposchodová budova so záhradou sa nachádza takmer v centre mesta. 42 klientom, prevažne deťom s rôznym druhom postihnutia, poskytujú sa sociálne služby dennou a týždennou formou pobytu. Špecifikom je rozšírená práca s klientmi s autizmom. Je to jediné zariadenie poskytujúce komplexnú starostlivosť, vrátane vzdelávania klientov v rozsahu celej povinnej školskej dochádzky. Vzdelávanie sa realizuje v špeciálnej základnej škole, umiestnenej v budove zariadenia.


Zariadenie núdzového bývania, – jednoposchodová budova s veľkou záhradou a oddychovou zónou, s hojdačkami, kolotočmi a preliezkami pre deti sa nachádza v mestskej časti Záskalie. V zariadení s celoročným pobytom je umiestnených 32 osôb, prevažne matky s deťmi, na ktorých bolo páchané násilie a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie.
aktivity s Oravskou knižnicou

aktivity s Oravskou knižnicou

2018 - 03 - 21

Aj v CSS PRAMEŇ Dolný Kubín sa v marci pracuje s knihami viac ako inokedy. Klienti navštívili Oravskú knižnicu, absolvovali besedu a literárny kvíz s pracovníčkou Oravskej knižnice A. Habovštiaka, venovali sa čítaniu a prezeraniu kníh, biblioterapii a inéValentín v CSS PRAMEŇ

Valentín v CSS PRAMEŇ

2018 - 03 - 19

Pri príležitosti sv. Valentína (14. február) sa v našom zariadení uskutočnila už tradičná Tvorivá dielňa zameraná na výrobu valentínskych ozdôb.