matuskova

Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ


 
Naše zariadenie


Centrum sociálnych služieb,   účelová dvojposchodová budova so záhradou sa nachádza takmer v centre mesta. 42 klientom, prevažne deťom s rôznym druhom postihnutia, poskytujú sa sociálne služby dennou a týždennou formou pobytu. Špecifikom je rozšírená práca s klientmi s autizmom. Je to jediné zariadenie poskytujúce komplexnú starostlivosť, vrátane vzdelávania klientov v rozsahu celej povinnej školskej dochádzky. Vzdelávanie sa realizuje v špeciálnej základnej škole, umiestnenej v budove zariadenia.


Zariadenie núdzového bývania, – jednoposchodová budova s veľkou záhradou a oddychovou zónou, s hojdačkami, kolotočmi a preliezkami pre deti sa nachádza v mestskej časti Záskalie. V zariadení s celoročným pobytom je umiestnených 32 osôb, prevažne matky s deťmi, na ktorých bolo páchané násilie a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie.