matuskova

Počet prijímateľov sociálnej služby a voľné miesta v CSS

 

Domov sociálnych služieb, ul. Matúškova 1631, Dolný Kubín

Kapacita zariadenia     42
 Počet prijímateľov sociálnej služby  45
    - ambulantná sociálna služba - denný pobyt  29
    - pobytová sociálna služba – týždenný pobyt     17

Počet voľných miest k  12.3.2018 - týždenný pobyt    

    2   

Počet voľných miest k 12.3.2018 - denný pobyt

0

 


Zariadenie núdzového bývania, útulok, Záskalická 907, Dolný Kubín

Kapacita zariadenia ZNB    16
Kapacita zariadenia - útulok    16
Počet prijímateľov sociálnej ZNB 7
Počet prijíjmateľov sociálnej služby útulok  25
Počet voľných miest - ZNB k  12.3. 2018   0

Počet voľných miest - ÚTULOK k 12.3.2018

  0

 

Aktualizované dňa  12.3.2018